LIÊN KẾT NHANH

GET IN TOUCH WITH US 

Head Office:

Address: 99 Tran Hung Dao, Ward 7, Duong Dong, Phu Quoc, Vietnam

Tel: (84) 2973 555 599 Or 

1. +84 888 018 058  Director of Sales

E: sales2@phuquococeanpearlhotel.com

    dos@phuquococeanpearlhotel.com

2. +84 911 806 889 - Sales Manager

E : sales1@phuquococeanpearlhotel.com

3. +84 911 806 898  Reservation Manager

E: reservation@phuquococeanpearlhotel.com

 

 

Chúng tôi rất mong được liên lạc với bạn. Hãy gửi cho chúng tôi những đóng góp có giá trị, các câu hỏi, bằng cách điền thông tin dưới đây: